FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७७ भाद्र १५ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ! !

७७/७८ 09/01/2020 - 12:36 PDF icon २०७७-०५-१५.pdf

२०७७ श्रावन २३ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 08/26/2020 - 13:10 PDF icon २०७७-०४-२३.pdf

२०७७ अषाढ २८ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु !

७६/७७ 07/12/2020 - 20:27 PDF icon २०७७-०३-२८.pdf

२०७७ अषाढ १४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 06/30/2020 - 13:14 PDF icon २०७७-०३-१४ final.pdf

२०७७ अषाढ १५ गतेको छैठौं गाउँसभाको अन्तिम चरणको निर्णय ! !

७६/७७ 06/29/2020 - 17:23 PDF icon २०७७-०३-१५ final.pdf

२०७७ अषाढ १० गतेको छैठौं गाउँसभाको पहिलो चरणमा भएका निर्णाय ! !

७६/७७ 06/29/2020 - 17:19 PDF icon 1st.pdf

२०७७ अषाढ ०८ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 06/23/2020 - 14:08 PDF icon २०७७-०३-०८.pdf