FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७७ चैत्र १२ गतेको बाह्रौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ! !

७७/७८ 04/02/2021 - 10:45 PDF icon २०७७-१२-१२.pdf

२०७७ फागुन १४ गतेको दसौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ! !

७७/७८ 02/26/2021 - 18:16 PDF icon २०७७-११-१४.pdf

२०७७ फाल्गुन १२ गतेको नवौं कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ! !

७७/७८ 02/26/2021 - 18:15

२०७७ फाल्गुन १२ गतेको आठौं कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ! !

७७/७८ 02/26/2021 - 18:13

२०७७ पौष ११ गतेको सातौ गाउँसभाको निर्णय ! !

७७/७८ 12/26/2020 - 22:29 PDF icon २०७७-७८ हिउदे गाउँ सभा.pdf

२०७७ पौष १० गतेको सातौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ! !

७७/७८ 12/26/2020 - 22:27 PDF icon २०७७-०९-१०.pdf

२०७७ पौष ०९ गतेको छैठौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ! !

७७/७८ 12/26/2020 - 22:25 PDF icon २०७७-०९-०९.pdf