FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०८१ जेष्‍ठ ३० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 06/13/2024 - 20:09 PDF icon २०८१-०२-३०.pdf

२०८० चैत्र २६ गतेको निर्णय ! !

८०/८१ 04/10/2024 - 10:38 PDF icon २०८०-१२-२६.pdf

२०८० फाल्गुन २० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 03/05/2024 - 12:06 PDF icon 2080 fagun 20 karyapalika minute (1).pdf

२०८० माघ २९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 02/12/2024 - 17:27 PDF icon २०८०-१०-२९.pdf

२०८० पौष १९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 01/04/2024 - 16:22 PDF icon २०८०-०९-१९.pdf

२०८० पौष १९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 01/04/2024 - 16:22 PDF icon २०८०-०९-१९.pdf

२०८० मंसिर २८ को कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 12/14/2023 - 16:33 PDF icon २०८०-८-२८.pdf

२०८० कार्तिक २३ को कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 11/23/2023 - 12:37 PDF icon २०८०‍-०७-२३.pdf

२०८० भाद्र २९ को कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 11/23/2023 - 12:37 PDF icon २०८०-०५-२९.pdf

२०८० श्रावन २६ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 11/23/2023 - 12:36 PDF icon २०८०-०४-२६.pdf

आ.व. ०७९/८० मिति २०७९/०४/२६ पहिलो कार्यपालिका बैठक !

७९-८० 08/12/2022 - 15:38 PDF icon २०७९-०४-२६.pdf

मिति २०७९ अषाढ २० गते सम्पन्‍न भएको कार्यपालिका बैठक

७८/७९ 07/15/2022 - 14:44 PDF icon 2079-03-20.pdf

मिति २०७९ अषाढ ०५ गते सम्पन्‍न भएको कार्यपालिका बैठक

७८/७९ 06/19/2022 - 15:42 PDF icon २०७९-०३-०५.pdf

मिति २०७९ जेष्‍ठ २३ गते सम्पन्‍न भएको कार्यपालिका बैठक

७८/७९ 06/06/2022 - 17:27 PDF icon २०७९-०२-२३.pdf

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धी सूचना ! ! !

७८/७९ 04/05/2022 - 13:14

आ.व. ०७८/७९ मिति २०७८/०८/०८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ! !

७८/७९ 12/21/2021 - 18:06 PDF icon २०७८-०८-०८.pdf

चौथो गाउँ कार्यपालिका बैठक सम्बन्धी सूचना ! !

७८/७९ 12/17/2021 - 15:08

आ.व. ०७८/७९ मिति २०७८/०६/१९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ! !

७८/७९ 10/19/2021 - 13:22 PDF icon २०७८-०६-१९.pdf

आ.व. ०७८/७९ मिति २०७८/०४/२२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ! !

७८/७९ 10/19/2021 - 13:22 PDF icon २०७८-०४-२२.pdf

२०७८ असार ०८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय।

७७/७८ 06/25/2021 - 19:40 PDF icon CamScanner 07-15-2021 20.02.pdf

२०७८ जेष्‍ठ २७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय।

७७/७८ 06/25/2021 - 19:39 PDF icon २०७८-०२-२७.pdf

२०७८ जेष्‍ठ ४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय।

७७/७८ 05/30/2021 - 10:28 PDF icon २०७८-०२-०४.pdf

मिति २०७७-०१-१४ गतेको कार्यापालिका बैठकको निर्णय ! !

७७/७८ 05/20/2021 - 11:51 PDF icon २०७८-०१-१४.pdf

२०७७ चैत्र १२ गतेको बाह्रौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ! !

७७/७८ 04/02/2021 - 10:45 PDF icon २०७७-१२-१२.pdf

२०७७ फागुन १४ गतेको दसौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ! !

७७/७८ 02/26/2021 - 18:16 PDF icon २०७७-११-१४.pdf

२०७७ फाल्गुन १२ गतेको नवौं कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ! !

७७/७८ 02/26/2021 - 18:15

२०७७ फाल्गुन १२ गतेको आठौं कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ! !

७७/७८ 02/26/2021 - 18:13

२०७७ पौष १० गतेको सातौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ! !

७७/७८ 12/26/2020 - 22:27 PDF icon २०७७-०९-१०.pdf

२०७७ पौष ०९ गतेको छैठौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ! !

७७/७८ 12/26/2020 - 22:25 PDF icon २०७७-०९-०९.pdf

२०७७ मंसिर ३० गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ! !

७७/७८ 12/16/2020 - 13:46 PDF icon २०७७-०८-३०.pdf

२०७७ कार्तिक २७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ! !

७७/७८ 11/24/2020 - 12:16 PDF icon २०७७-०७-२७.pdf

२०७७ असोज १६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ! !

७७/७८ 10/15/2020 - 09:28 PDF icon २०७७-०६-१६.pdf

२०७७ भाद्र १५ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ! !

७७/७८ 09/01/2020 - 12:36 PDF icon २०७७-०५-१५.pdf

२०७७ श्रावन २३ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 08/26/2020 - 13:10 PDF icon २०७७-०४-२३.pdf

२०७७ अषाढ २८ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु !

७६/७७ 07/12/2020 - 20:27 PDF icon २०७७-०३-२८.pdf

२०७७ अषाढ १४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 06/30/2020 - 13:14 PDF icon २०७७-०३-१४ final.pdf

२०७७ अषाढ ०८ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 06/23/2020 - 14:08 PDF icon २०७७-०३-०८.pdf

२०७७ जेष्‍ठ २९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 06/11/2020 - 18:30 PDF icon २०७७-०२-२९.pdf

२०७७ जेष्‍ठ ०४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 05/18/2020 - 09:08 PDF icon २०७७-०२-०४.pdf

२०७७ जेष्‍ठ ०१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 05/15/2020 - 10:52 PDF icon २०७७-०२-०१.pdf

२०७६ असोज १२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 05/14/2020 - 17:34 PDF icon २०७६-०६-१२.pdf

२०७६ कार्तिक २९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 05/03/2020 - 12:57 PDF icon २०७६-०७-२९.pdf

२०७६ चैत्र २८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७६/७७ 04/10/2020 - 17:59 PDF icon २०७६-१२-२८.pdf

२०७६ चैत्र ०४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 03/18/2020 - 11:01 PDF icon २०७६-१२-४.pdf

२०७६ फागुन १७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ! !

७६/७७ 03/01/2020 - 12:22 PDF icon CCF_000024.pdf

२०७६ माघ २७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 02/12/2020 - 16:58 PDF icon २०७६-१०-२७.pdf

२०७६ पैष १० गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/26/2019 - 18:12 PDF icon २०७६-०९-१०.pdf

२०७६ मंसिर २२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/08/2019 - 17:53 PDF icon 2076-08-22.pdf

२०७६/०६/०२ गते बसेको कर्मचारी बैठकको निर्णय !!

७६/७७ 09/19/2019 - 19:27 PDF icon 2076-06-02.pdf

२०७६ भाद्र ११ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 08/29/2019 - 11:55 PDF icon २०७६-५-११.pdf

२०७६ असार ०६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 08/12/2019 - 17:09 PDF icon २०७६-०३-०६.pdf

२०७६ असार ०५ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 08/12/2019 - 16:35 PDF icon २०७६-०३-०५.pdf

२०७६ जेष्‍ठ २१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 06/12/2019 - 15:27 PDF icon २०७६-०२-२१.pdf

२०७६ वैशाख २६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 05/15/2019 - 12:08 PDF icon २०७६-०१-२६.pdf

२०७६ वैशाख १९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 05/02/2019 - 18:01 PDF icon २०७६-०१-१९.pdf

२०७६ वैशाख ०६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 04/19/2019 - 19:22 PDF icon २०७६-०१-०६.pdf

२०७५ फाल्गुन २७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 04/19/2019 - 16:38 PDF icon २०७५ फाल्गुन २७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु - कैलाश गाउँपालिका.pdf

२०७५ माघ २१ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 02/06/2019 - 11:22 PDF icon २०७५ माघ २१ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

२०७५ माघ ३ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 01/18/2019 - 12:15 PDF icon २०७५-१०-३.pdf

२०७५ पैष ४ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 12/23/2018 - 13:05 PDF icon 2075-9-4 .pdf