FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छात्रवृत्तिको लागि दरखास्त दिने आवेदन/ निवेदन ढाँचा र कवुलियतनामाको ढाँचा ! ८०/८१ 12/15/2023 - 10:42 PDF icon आवेदन फाराम_merged.pdf
करार शिक्षक छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि विज्ञको रुपमा सूचीकृत हुन भर्नुपर्ने आवेदन फाराम २०७९ ७९-८० 09/02/2022 - 08:01 PDF icon करार शिक्षक छनौट विज्ञको रुपमा सूचीकृत आवेदन फाराम २०७९.pdf
करार सेवा दरखास्त फारम ७८/७९ 01/31/2022 - 14:41 PDF icon application form.pdf
कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन फारम (का.स.मु.) करार सेवा तथा ज्यालादारी ७८/७९ 12/29/2021 - 14:28 PDF icon का स मू करार कर्मचारी.pdf
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले पेश गर्नु पर्ने निवेदन ! ७८/७९ 07/22/2021 - 09:45 PDF icon भुमिहिन निवेदन.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन। ७७/७८ 04/07/2021 - 17:22 PDF icon बेरोजगार फारम.pdf
करार सेवा पदपुर्ति दरखास्त फारम ७७/७८ 11/26/2020 - 16:56 PDF icon करार सेवा पदपुर्ति दरखास्त फारम.pdf
सम्पत्ती विवरण फारम ७७/७८ 09/09/2020 - 13:02 PDF icon Modified_Sampati_Form_0.pdf
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागी निवेदन फाराम ! ! ७७/७८ 08/03/2020 - 12:53 PDF icon application form.pdf
करार शिक्षक दरखास्त फारम ७६/७७ 06/09/2020 - 17:03 PDF icon Darkhasta Faram Kailash.pdf

Pages