FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

Image Designation Section Email Phone Number
विनोद रोका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५५०८८२६६
प्रकाश राई सूचना अधिकारी सूचना तथा संचार प्रविधि ito.kailashmun@gmail.com ९८५५०१३४५९
नविन धिताल लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५५०८८३१२
सुरेश न्यौपाने शाखा अधिकृत योजना शाखा ९८४१५२३८९१
जगर्नाथ साह शाखा अधिकृत स्वास्थय शाखा ९८६०८०७५७५
कृष्‍ण कुमार यादव स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा suvamkrishna93@gmail.com 9855016817
महेश के.सी. इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४५६३६१८०
अर्पण लामा घिसिङ Information Technology Officer Information Technology Department ९८४५८६३१६२
ज्वाला कुमारी स्याङतान ना.सु प्रशासन शाखा kailashrmadm@gmail.com 9845826879
अस्मिता थापा कानुनी सहजकर्ता न्यायिक शाखा ९८६४४३३८१३
राहुल सेन्चुरी कृषि संयोजक कृषि विकास शाखा senchuri.rahul56@gmail.com ९८६७२२९८३८
हस्त राम नेगी बालमैत्री सहजकर्ता बालमैत्री शाखा hastanegi92@gmail.com ९८६१८२७००७
अनिल प्रसाद जोसी इन्जिनियर प्राविधिक शाखा joshianil800@gmail.com ९८४८७२३३०८
बिक्रम बहादुर थिङ अन्तरिक लेखा परिक्षक आन्तरिक लेखा परिक्षण markiblama821268@gmail.com 9845821268
लक्ष्मण खतिवडा कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा ९८४५१०७१४१
दिपिन्द्र अधिकारी प्रा.स. (शिक्षा) शिक्षा शाखा kailashrmedu@gmail.com ९८४५५०३२९४
सुधिर कुमार महतो अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा kailashrmhealth@gmail.com ९८६४०३४६२९
रमिला सापकोटा सहायक महिला विकास निरिक्षक महिला तथा बालबालिका शाखा ९८६५२१२१८४
उमेश गुरुङ ना.प्रा.स. कृषि शाखा kailashrmkrishi@gmail.com ९८४१०३९७५८
प्रताप थिङ ना.प्रा.स. कृषि शाखा (८ नं. वडा कार्यालया) kailashrmkrishi@gmail.com ९८४५५८९९२०

Pages