FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

Image Designation Section Email Phone Number
देवराज चौलागाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत debrchaulagain@gmail.com ९८५५०८८२६६
नविन धिताल लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५५०८८३१२
प्रकाश राई सूचना प्रविधि अधिकृत तथा सूचना अधिकारी सूचना तथा संचार प्रविधि ito.kailashmun@gmail.com ९८५५०१३४५९
सुरेश न्यौपाने शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा kailashrmadm@gmail.com ९८४१५२३८९१
सुर्य बहादुर थिङ्ग शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा kailashrmedu@gmail.com ९८५११७७०६२
महेश के.सी. इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४५६३६१८०
क्रान्ति कुमाल रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम kailashrmempy@gmail.com ९८४५६२६५६७
हर्क बा. जिरेल सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६०४३८१६१
ललित कुमार तिवारी कृषि संयोजक कृषि विकास शाखा kailashrmkrishi@gmail.com ९८६४५१२५०७
त्रिलोक थापा मगर जिन्सी शाखा kailashrmstore@gmail.com ९८५५०७१६५५
लक्ष्मण खतिवडा कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा ९८४५१०७१४१
दिपिन्द्र अधिकारी प्रा.स. (शिक्षा) शिक्षा शाखा kailashrmedu@gmail.com ९८४५५०३२९४
राम उद्घार साह अ.स.ई प्राविधि शाखा kailashrmtechnical@gmail.com ९८४५९४९७२७
सुधिर कुमार महतो अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा kailashrmhealth@gmail.com ९८६४०३४६२९
मोहन प्रसाद पौडेल ना.सु सामाजिक विकास शाखा ९८४५२९३०७७
मिना थिङ्ग कानुनी सहजकर्ता न्यायिक समिति
उमेश गुरुङ ना.प्रा.स. कृषि शाखा kailashrmkrishi@gmail.com ९८४१०३९७५८
प्रताप थिङ ना.प्रा.स. कृषि शाखा kailashrmkrishi@gmail.com ९८४५५८९९२०
सन्तोष कुमार थिङ ना.प्रा.स. पशु विकास शाखा kailashrmpashu@gmail.com ९८६६०४६३२७
उमेश कुमार मुक्तान M.I.S. अपरेटर सामाजिक सुरक्षा शाखा ९८४४९८७६८६

Pages