FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कैलाश गाउँपालिकाको कर्मचारी प्रोत्साहन मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 11/27/2023 - 10:41 PDF icon कैलाश गाउँपालिकाको कर्मचारी प्रोत्साहन मापदण्ड, २०८०.pdf
विपन्‍न नागरिक औषधोपचार तथा संघ संस्थालाई प्रदान गरिने आर्थिक सहायता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 11/25/2023 - 17:10 PDF icon विपन्‍न नागरिक औषधोपचार तथा संघ संस्था आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०८०.pdf
खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, निकासी तथा विक्री सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/25/2023 - 17:01 PDF icon खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, निकासी तथा विक्री सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
संघ संस्था दर्ता तथा नवीकरण निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 11/25/2023 - 16:23 PDF icon संघ संस्था दर्ता तथा नवीकरण निर्देशिका, २०८० - Copy.pdf
विपद प्रभावित ब्यक्ति, परिवारलाई राहत वितरण तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 11/24/2023 - 17:41 PDF icon विपद प्रभावित ब्यक्ति, परिवारलाई राहत वितरण तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०.pdf
गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 09/27/2023 - 15:28 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका, २०८०.pdf
सुत्केरी पोषण प्रोत्साहन उत्प्रेरणा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/23/2023 - 12:19 PDF icon सुत्केरी पोषण प्रोत्साहन उत्प्रेरणा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९.pdf
शौक्षिक ब्यबस्थापन कोष सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/23/2023 - 12:19 PDF icon शौक्षिक ब्यबस्थापन कोष सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
विपन्‍नसँग अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/23/2023 - 12:18 PDF icon विपन्‍नसँग अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
छात्रावृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/23/2023 - 12:18 PDF icon छात्रावृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages