FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८० ८०/८१ 04/25/2024 - 16:11 PDF icon १६- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८०.pdf
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 04/25/2024 - 16:10 PDF icon 15- सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड, २०८०.pdf
ग्रामीण आँखा सञ्चालन कार्यविधि , २०८० ८०/८१ 04/01/2024 - 11:30 PDF icon ग्रामीण आँखा सञ्चालन कार्यविधि , २०८० -१३.pdf
योजना अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा फरफारक कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 03/18/2024 - 11:41 PDF icon योजना अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा फरफारक कार्यविधि, २०८० -१२.pdf
स्थानीय वन ऐन, २०८० ८०/८१ 02/27/2024 - 16:06 PDF icon स्थानीय वन ऐन, २०८० .pdf
गाईभैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/25/2024 - 15:24 PDF icon गाईभैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०८०.pdf
बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/25/2024 - 15:23 PDF icon बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
उपाध्यक्षसँग जनश्रमदान (परिचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/25/2024 - 15:22 PDF icon उपाध्यक्षसँग जनश्रमदान (परिचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८०.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०८० ८०/८१ 02/25/2024 - 15:22 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०८०.pdf
छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/14/2023 - 16:32 PDF icon छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf

Pages