FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन २०७९/८० ७९-८० 12/12/2022 - 11:35 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन २०७९/८० ७९-८० 12/12/2022 - 11:34 PDF icon आर्थिक ऐन अनूसूची_merged.pdf
बिनियोजन ऐेन, २०७६ ७६/७७ 08/04/2019 - 16:43 PDF icon बिनियोजन ऐन, २०७६.pdf
आर्थिक ऐेन, २०७६ ७६/७७ 08/04/2019 - 16:42 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
स्वास्थय ऐन २०७५/७६ ७५/७६ 09/17/2018 - 12:57 PDF icon स्वास्थय ऐन.pdf
न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन २०७५/७६ ७५/७६ 09/17/2018 - 12:57 PDF icon न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन.pdf
गा.पाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५/७६ ७५/७६ 09/17/2018 - 12:56 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५/७६ ७५/७६ 09/17/2018 - 12:54 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
शिक्षा ऐन २०७५/७६ ७५/७६ 09/17/2018 - 12:53 PDF icon शिक्षा ऐन.pdf
पूर्वधार सम्बन्धी ऐन २०७५/७६ ७५/७६ 09/17/2018 - 12:52 PDF icon पूर्वधार सम्बन्धी ऐन.pdf

Pages