FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ! ! !

८०/८१ 02/18/2024 - 19:39 PDF icon CamScanner 02-18-2024 17.12 (1).pdf

नदीजन्य पदार्थको विक्रीका लागि बोलपत्र आव्हनाको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशन) !!

८०/८१ 02/15/2024 - 17:11 PDF icon CamScanner 02-13-2024 13.04.pdf

मिति २०८०/११/०१ गतेको आर्थिक राष्‍ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र स्विकृतको आशयको सूचना ! ! ! !

८०/८१ 02/13/2024 - 10:11

आर्थिक राष्‍ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ! !

८०/८१ 02/05/2024 - 12:03

मिति २०८०/१०/१८ गतेको आर्थिक राष्‍ट्रिय दैनिकमा दोश्रो पटक प्रकाशित औषधी खरिदको शिलबन्दी कोटेशन ! !

८०/८१ 02/01/2024 - 16:21

मिति २०८०/१०/१२ गतेको आर्थिक दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना ! !

८०/८१ 01/26/2024 - 13:45

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ! !

८०/८१ 01/18/2024 - 12:49

TLC भवन मर्मतको लागी बोलपत्र आव्हानको सूचना ! !

८०/८१ 01/11/2024 - 10:14

मिति २०८०/०९/२२ गतेको आर्थिक दैनिकमा प्रकाशित नदिजन्य पदार्थको विक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ! !

८०/८१ 01/07/2024 - 13:25

२०८०/०९/१८ गतेको आर्थिक राष्‍ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित शिल कोटेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना ! !

८०/८१ 01/03/2024 - 10:22

२०८०/०९/१२ गतेको आर्थिक राष्‍ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ! !

८०/८१ 12/28/2023 - 12:23

ठेक्का रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना ! !

८०/८१ 12/27/2023 - 17:23 PDF icon CamScanner 12-27-2023 10.25.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! !

८०/८१ 12/12/2023 - 10:13

बोलपत्र आव्हान सम्बनधी सूचना !!

८०/८१ 12/12/2023 - 10:12

आर्थिक राष्‍ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ! !

८०/८१ 12/01/2023 - 10:10

आर्थिक दैनिक राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ! !

८०/८१ 11/26/2023 - 15:38 PDF icon Notice 5x16cc.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ! !

८०/८१ 11/08/2023 - 13:02

किर्तिमानडाँडा फास्टार भार्ता वाक्सिराङ सडक आयोजना कैलाश ३,७ र ८" को बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 10/10/2023 - 10:23

क्रिस्टियन चोक देखी मर्‍याङकोट खोला सम्मको सडक स्तरउन्नती कैलाश-१० को बोलपत्र आव्हानको सूचना !

८०/८१ 10/02/2023 - 13:42

सालबास सानोडाँडाखर्क छ्याङदुङ सडक योजना, कैलाश २ को बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ! !

८०/८१ 10/02/2023 - 13:40

गोगने कालिकाटार सडक योजना, कैलाश ५ र ३ को बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ! !

८०/८१ 10/02/2023 - 13:38

चुनिया नामटार कालिकाटार सडक ठेक्का आव्हानको सूचना ! !

७९-८० 04/11/2023 - 11:03

ठेक्का नं. KRM/NKRP/BN-07/2079/80 को आर्थीक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा ! !

७९-८० 03/30/2023 - 10:48

नामटार कालिकाटार सडक योजना बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ! !

७९-८० 03/04/2023 - 16:17 PDF icon पत्रिका सुचना.pdf

नदिजन्य पदार्थको विक्रिका लागी बोलपत्र आवहान सम्वन्धी तेस्रो पटक प्रकाशित गरिएको सूचना ! !

७९-८० 03/02/2023 - 19:52 PDF icon Dhungagiti_page-0001.pdf

खानेपानी आयोजनाको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ! ! !

७९-८० 02/15/2023 - 08:02 PDF icon Shree om Media 4x22 Kailash gapa.pdf

नदीजन्य पदार्थको विक्रीका लागी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७९-८० 02/01/2023 - 13:50

सार्वजनिक बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ! !

७८/७९ 09/23/2021 - 13:36

ठेक्का आव्हानको सूचना ! !

७८/७९ 09/02/2021 - 08:48

आन्तरिक आय संकलन ठेक्का बन्दोबस्ता सम्बन्धि १५ दिने शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ! !

७८/७९ 07/31/2021 - 10:20

गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेका पुर्वाधारहरुमा पुर्वाधार सेवा उपोग शुल्कको ठेक्का बन्दोबस्ता गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ! !

७८/७९ 07/31/2021 - 10:19

घटना दर्ता शिविरको शिलबन्दी दरभाउ सम्बन्धमा ! !

७७/७८ 04/11/2021 - 10:50

विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धी वोलपत्र आब्हान ! !

७६/७७ 06/08/2020 - 10:02

स्वास्थ्य चौकि निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान ! !

७६/७७ 05/24/2020 - 17:54

खानेपानि सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान ! !

७६/७७ 05/24/2020 - 17:51

शिलबन्दी दरभाउ आव्हान गरेको सुचना !!

७४/७५ 03/20/2018 - 15:29