FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करार सेवा पदपुर्ति दरखास्त फारम ७७/७८ 11/26/2020 - 16:56 PDF icon करार सेवा पदपुर्ति दरखास्त फारम.pdf
सम्पत्ती विवरण फारम ७७/७८ 09/09/2020 - 13:02 PDF icon सम्पति विवरण फाराम.pdf
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागी निवेदन फाराम ! ! ७७/७८ 08/03/2020 - 12:53 PDF icon application form.pdf
करार शिक्षक दरखास्त फारम ७६/७७ 06/09/2020 - 17:03 PDF icon Darkhasta Faram Kailash.pdf
कार्यालय सहयोगी पदको दरखास्त फारम ७६/७७ 11/10/2019 - 08:45 PDF icon दरखास्त फारम.pdf
जन्म दर्ता फारम ७४/७५ 06/20/2018 - 00:24 PDF icon जन्म दर्ता.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र आवेदन फारम ७४/७५ 06/20/2018 - 00:23 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र आवेदन फारम.pdf
मृतु दर्ता फारम ७४/७५ 06/20/2018 - 00:22 PDF icon मृतु दर्ता.pdf
बसाई सराई ७४/७५ 06/20/2018 - 00:20 PDF icon बसाई सराई.pdf

Pages