FAQs Complain Problems

officals

Body Image Designation Section Phone Number Elected or Staff
टंक बहादुर मुक्तान अध्यक्ष ९८५५०७७२६६ Elected Official
सुकुमाया थिङ उपाध्यक्ष ९८५५०८७२६६ Elected Official
पेमा योन्जन वडा अध्यक्ष १ नं. वडा कार्यालय ९८५५०८८३०१ Elected Official
कमल बा. तितुङ्ग वडा सदस्य १ नं. वडा कार्यालय 9868843546 Elected Official
सालिक राम थिङ्ग वडा सदस्य १ नं. वडा कार्यालय 9869347310 Elected Official
सेति माया लामा वडा सदस्य १ नं. वडा कार्यालय 9860694331 Elected Official
चमेली कामी वडा सदस्य १ नं. वडा कार्यालय 9815748088 Elected Official
राजेन्द्र तामाङ घिसिङ वडा अध्यक्ष २ नं. वडा कार्यालय ९८५५०८८३०२ Elected Official
संगिता प्रजा वडा सदस्य / कार्यपालिका सदस्य २ नं. वडा कार्यालय 9815764372 Elected Official
सुर्य बा. चेपाङ वडा सदस्य २ नं. वडा कार्यालय 9845733940 Elected Official
पम्फा सुनार वडा सदस्य २ नं. वडा कार्यालय 9863803939 Elected Official
बल राम स्याङतान वडा सदस्य २ नं. वडा कार्यालय 9845733940 Elected Official
देव लाल बल वडा अध्यक्ष ३ नं. वडा कार्यालय 9855088303 Elected Official
निरोज घलान वडा सदस्य ३ नं. वडा सदस्य 9869885695 Elected Official
जगन नाथ घर्ती वडा सदस्य ३ नं. वडा कार्यालय 9845514671 Elected Official
राम माया प्रजा वडा सदस्य / कार्यपालिका सदस्य ३ नं. वडा कार्यालय 9861874989 Elected Official
कान्छी माया सुनार वडा सदस्य ३ नं. वडा कार्यालय 9845831242 Elected Official
तिलक बा. मोक्तान वडा अध्यक्ष ४ नं. वडा कार्यालय ९८५५०८८३०४ Elected Official
गंगा लाल प्रजा वडा सदस्य ४ नं. वडा कार्यालय 9860518809 Elected Official
माया कु. मुक्तान वडा सदस्य ४ नं. वडा कार्यालय 9861876686 Elected Official
सुन्तली सुनार वडा सदस्य ४ नं. वडा कार्यालय 9865431834 Elected Official
मोहन सिं लोप्चन वडा सदस्य ४ नं. वडा कार्यालय 9845909178 Elected Official
छेकु लामा वडा अध्यक्ष ५ नं. वडा कार्यालय ९८५५०८८३०५ Elected Official
मान बा. पाख्रिन वडा सदस्य ५ नं. वडा कार्यालय 9841972005 Elected Official
बेल बा. तितुङ्ग वडा सदस्य ५ नं. वडा कार्यालय 9845804301 Elected Official
राधिका बिश्‍वकर्मा वडा सदस्य ५ नं. वडा कार्यालय 9860579107 Elected Official
दुदु कु. मुक्तान वडा सदस्य ५ नं. वडा कार्यालय 9869395688 Elected Official
ठुलो कान्छा लामा वडा अध्यक्ष ६ नं. वडा कार्यालय ९८५५०८८३०५ Elected Official
लक्ष्मी मुक्तान वडा सदस्य / कार्यपालिका सदस्य ६ नं. वडा कार्यालय 9860067274 Elected Official
चनमति सुनार वडा सदस्य ६ नं. वडा कार्यालय 9861328440 Elected Official
धरमेन्द्र मुक्तान वडा सदस्य ६ नं. वडा कार्यालय 9845801502 Elected Official
कामि सिहं स्याङतान वडा सदस्य ६ नं. वडा कार्यालय 9845732419 Elected Official
उदास कु. भोलन वडा अध्यक्ष ७ नं. वडा कार्यालय ९८५५०८८३०७ Elected Official
गणेश राम प्रजा वडा सदस्य ७ नं. वडा कार्यालय 9863802969 Elected Official
प्रेम बा. थिङ्ग वडा सदस्य ७ नं. वडा कार्यालय 9845167236 Elected Official
उद्धव माया दर्जी वडा सदस्य ७ नं. वडा सदस्य 9861775295 Elected Official
सानु कान्छी चेपाङ वडा सदस्य ७ नं. वडा कार्यालय 9845576206 Elected Official
सुर्ज बा. थिङ्ग वडा अध्यक्ष ८ नं. वडा कार्यालय 9855088308 Elected Official
जित बा. मुक्तान वडा सदस्य ८ नं. वडा कार्यालय 9855071278 Elected Official
अनिता बल वडा सदस्य ८ नं. वडा कार्यालय 9845722037 Elected Official
नन्‍द कु. दमाई वडा सदस्य ८ नं. वडा कार्यालय 9869387175 Elected Official
बिर बा. प्रजा वडा सदस्य ८ नं. वडा कार्यालय 9845243597 Elected Official
सुमन लटौला वडा अध्यक्ष ९ नं. वडा कार्यालय ९८५५०८८३०९ Elected Official
दिपक गोले वडा सदस्य ९ नं. वडा कार्यालय 9843861585 Elected Official
देवीकी बि.क. वडा सदस्य ९ नं. वडा कार्यालय 9845575730 Elected Official
लालि माया बुलुन वडा सदस्य ९ नं. वडा कार्यालय 9845237797 Elected Official
माणिकलाल मुक्तान वडा अध्यक्ष १० नं. वडा कार्यालय ९८५५०८८३१० Elected Official
फुल माया सिन्तान वडा सदस्य / कार्यपालिका सदस्य १० नं. वडा कार्यालय 9840300729 Elected Official
बबिता सुनार वडा अध्यक्ष १० नं. वडा कार्यालय 9817241890 Elected Official
कुमार थोकर वडा सदस्य १० नं. वडा कार्यालय 9869204163 Elected Official
जित बा. सिन्तान वडा सदस्य १० नं. वडा कार्यालय 9845168661 Elected Official
आशिष प्रजा कार्यपालिका सदस्य 9855071580 Elected Official
गोविन्द बा. बि.क. कार्यपालिका सदस्य 9860655059 Elected Official