FAQs Complain Problems

समाचार

बागमती प्रदेश सरकार सममुरक कार्यक्रम अन्तर्गत कैलाश गाउँपालिकाद्वारा ठेक्का प्रकृयाबाट सञ्‍चालित "बेतिनि गिम्दी आमडाँडा थाक्ले सडक निर्माण योजना, कैलाश १०" रकम रु. १,७१,६७,६१८/- र "भार्ता सानो डाँडाखर्क कैलाश सडक निर्माण योजना, कैलाश ८ र २" रकम रु.१,९४,८