FAQs Complain Problems

परिचय

हाम्रो बारेमा:

स्थानीय तहको नाम : कैलाश गाउँपालिका   

गाउँपालिकाको केन्द्र : कालिकाटार

स्थापना मितिः २०७३

जम्मा वडा संख्या : १०

जम्मा जनसंख्या :  २३९२२

जम्मा क्षेत्रफल : २०४.४८ वर्ग किमि

क्र.सं. वडा नं. साविकका वडा जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग कि.मि.)
डाँडाखर्क(१-४,६) १८३१ १७.१२
डाँडाखर्क(५,७-९) २१९० १८.८५
कालिकाटार(१,३,६) २२०१ १४.६५
कालिकाटार(२,४,५,७-९) २५२२ १९.५६
गोगने(४,२,७,४,१) ३००९ ४३.५१
गोगने(४,२,९,२,५) २३३६ १६.३१
भार्ता(१,४-६,८) २१४४ १२.५८
भार्ता(२,३,७,९) २०२५ १५.७८
नामटार(२,५,७) २६३० १५.३१
१० १० नामटार(६,८,९) ३०३४ ३०.८१
  जम्मा   २३९२२ २०४.४८

गा.पा. को डकुमेन्ट्रिः डकुमेन्ट्रि

केन्द्रीय तथ्याङ्ग विभागद्वारा २०७४ को गा.पा. प्रोफाईलः  CBS Profile 2074

पुनननिर्माण पालिका प्रोफाईलः  पालिका प्रोफाईल

भिलेज प्रोफाईलः  भिलेज प्रोफाईल