FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७६ चैत्र ०४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 03/18/2020 - 11:01 PDF icon २०७६-१२-४.pdf

२०७६ फागुन १७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ! !

७६/७७ 03/01/2020 - 12:22 PDF icon CCF_000024.pdf

२०७६ माघ २७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 02/12/2020 - 16:58 PDF icon २०७६-१०-२७.pdf

२०७६ पैष १० गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/26/2019 - 18:12 PDF icon २०७६-०९-१०.pdf

२०७६ मंसिर २२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/08/2019 - 17:53 PDF icon 2076-08-22.pdf

२०७६/०६/०२ गते बसेको कर्मचारी बैठकको निर्णय !!

७६/७७ 09/19/2019 - 19:27 PDF icon 2076-06-02.pdf

२०७६ भाद्र ११ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 08/29/2019 - 11:55 PDF icon २०७६-५-११.pdf

२०७६ असार ०६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 08/12/2019 - 17:09 PDF icon २०७६-०३-०६.pdf

२०७६ असार ०५ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 08/12/2019 - 16:35 PDF icon २०७६-०३-०५.pdf

२०७६ जेष्‍ठ २१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 06/12/2019 - 15:27 PDF icon २०७६-०२-२१.pdf

२०७६ वैशाख २६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 05/15/2019 - 12:08 PDF icon २०७६-०१-२६.pdf

२०७६ वैशाख १९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 05/02/2019 - 18:01 PDF icon २०७६-०१-१९.pdf

२०७६ वैशाख ०६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 04/19/2019 - 19:22 PDF icon २०७६-०१-०६.pdf

२०७५ फाल्गुन २७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 04/19/2019 - 16:38 PDF icon २०७५ फाल्गुन २७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु - कैलाश गाउँपालिका.pdf

२०७५ माघ २१ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 02/06/2019 - 11:22 PDF icon २०७५ माघ २१ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

२०७५ माघ ३ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 01/18/2019 - 12:15 PDF icon २०७५-१०-३.pdf

२०७५ पैष ४ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 12/23/2018 - 13:05 PDF icon 2075-9-4 .pdf