FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७७ अषाढ १४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 06/30/2020 - 13:14 PDF icon २०७७-०३-१४.pdf

२०७७ अषाढ १५ गतेको छैठौं गाउँसभाको अन्तिम चरणको निर्णय ! !

७६/७७ 06/29/2020 - 17:23 PDF icon 2nd.pdf

२०७७ अषाढ १० गतेको छैठौं गाउँसभाको पहिलो चरणमा भएका निर्णाय ! !

७६/७७ 06/29/2020 - 17:19 PDF icon 1st.pdf

२०७७ अषाढ ०८ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 06/23/2020 - 14:08 PDF icon २०७७-०३-०८.pdf

२०७७ जेष्‍ठ २९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 06/11/2020 - 18:30 PDF icon २०७७-०२-२९.pdf

२०७७ जेष्‍ठ ०४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 05/18/2020 - 09:08 PDF icon २०७७-०२-०४.pdf

२०७७ जेष्‍ठ ०१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 05/15/2020 - 10:52 PDF icon २०७७-०२-०१.pdf

२०७६ असोज १२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 05/14/2020 - 17:34 PDF icon २०७६-०६-१२.pdf

२०७६ कार्तिक २९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 05/03/2020 - 12:57 PDF icon २०७६-०७-२९.pdf

२०७६ चैत्र २८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७६/७७ 04/10/2020 - 17:59 PDF icon २०७६-१२-२८.pdf

२०७६ चैत्र ०४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 03/18/2020 - 11:01 PDF icon २०७६-१२-४.pdf

२०७६ फागुन १७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ! !

७६/७७ 03/01/2020 - 12:22 PDF icon CCF_000024.pdf

२०७६ माघ २७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 02/12/2020 - 16:58 PDF icon २०७६-१०-२७.pdf

२०७६ पैष १० गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/26/2019 - 18:12 PDF icon २०७६-०९-१०.pdf

२०७६ मंसिर २२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/08/2019 - 17:53 PDF icon 2076-08-22.pdf

२०७६/०६/०२ गते बसेको कर्मचारी बैठकको निर्णय !!

७६/७७ 09/19/2019 - 19:27 PDF icon 2076-06-02.pdf

२०७६ भाद्र ११ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 08/29/2019 - 11:55 PDF icon २०७६-५-११.pdf

२०७६ असार ०६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 08/12/2019 - 17:09 PDF icon २०७६-०३-०६.pdf

२०७६ असार ०५ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 08/12/2019 - 16:35 PDF icon २०७६-०३-०५.pdf

२०७६ असार ३० गतेको गाउँसभा निर्णय

७६/७७ 08/03/2019 - 11:58 PDF icon २०७६-०३-३०_.pdf