FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कैलाश गाउँपालिका सेवा ऐन २०७५/७६ ७५/७६ 09/17/2018 - 12:50 PDF icon कैलाश गाउँपालिका सेवा ऐन.pdf
कृषि व्यवशाय पर्वध्दन ऐन २०७५/७६ ७५/७६ 09/17/2018 - 12:47 PDF icon कृषि व्यवशाय प्रवर्ध्दन ऐन.pdf
कर तथा गैरकर सम्बन्धी ऐन २०७५/७६ ७५/७६ 09/17/2018 - 12:46 PDF icon कर तथा गैरकर सम्बन्ध ऐन.pdf
कर तथा शु‍ल्कहरु- २०७५।७६ ७५/७६ 09/05/2018 - 20:32 PDF icon कर तथा शुल्कहरु,२०७५-७६.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५/७६ ७५/७६ 09/01/2018 - 15:37 PDF icon आर्थिक ऐन , २०७५-७६.pdf
बिनियोजन ऐन २०७५/७६ ७५/७६ 08/30/2018 - 19:43 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७५/७६
राजस्वको दर रेट ७५/७६ 06/20/2018 - 00:02 PDF icon राजस्वको दर रेट.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 09/10/2017 - 23:11 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
कैलाश गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता ७४/७५ 09/10/2017 - 22:28 PDF icon कैलाश गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता.pdf
कैलाश गाउँपालिका कार्य सम्पादन नियमावली_2०७४ ७४/७५ 09/10/2017 - 22:26 PDF icon कैलाश गाउँपालिका कार्य सम्पादन नियमावली_2०७४.pdf

Pages